OUTPLACEMENT – BONUS, KTERÝ SE NEZAPOMÍNÁ

Trh práce stále výrazněji rozevírá nůžky a dochází k proměně pracovní síly. Na jedné straně mají mnozí zaměstnavatelé stále problém najít nové kvalitní zaměstnance, na druhé straně řada společností připravuje v důsledku snížené poptávky způsobené pandemií či potřebou nových kompetencí propouštění.

Propouštění zaměstnanců je obecně náročným procesem pro všechny zúčastněné a je zároveň i odrazem úrovně firemní kultury a etiky společnosti. Je obecně známo, že ztráta zaměstnání je jednou z nejvíce stresujících životních událostí. Náhlá změna situace se promítá nejen do negativního sebehodnocení a sebedůvěry propouštěného zaměstnance, ale i do rodinných a dalších sociálních vztahů. Má tak výrazný psychosociální dopad. Nástrojem, který může pomoci zmírnit nepříjemnosti dopadu propouštění, je tzv. outplacement.

Dobrý zaměstnavatel se stará

Mezi ryze českými firmami není zatím outplacement příliš rozšířen a využívají ho spíše nadnárodní společnosti. Je známo, že společnosti využívající outplacementové služby si dlouhodobě udržují pozitivní image na trhu, posilují si svou pověst dobrého zaměstnavatele a minimalizují možné právní komplikace a konflikty spojené s ukončováním pracovního poměru. Outplacement jim také pomáhá v udržení pracovní morálky, důvěry a motivace zůstávajících zaměstnanců.

Outplacement je odbornou pomocí zaměstnanci, týkající se například toho, jak hledat zaměstnání a pohybovat se efektivně na trhu pracovních příležitostí, tréninku dovedností potřebných pro dosažení lepšího postavení na trhu práce, obhájení svých dovedností a kompetencí atd. Jeho součástí bývají také psychologické intervence. Díky dobře provedenému outplacementu se podstatně zvyšuje šance propouštěných pracovníků na nalezení nové zajímavé práce a obnovy sebedůvěry.

Něco končí, jiné začíná

Outplacement je prováděn zkušenými konzultanty, kteří disponují nejen kompetencemi karierního poradce, ale zároveň mají také velmi dobrý přehled o trhu práce a jeho segmentech. Není výjimkou, že po dobře provedeném outplacementu dochází u účastníka i k restartu kariéry a zcela novému profesnímu směřování.

Outplacement bývá realizován dvěma formami – jako individuální či skupinový servis. Individuální konzultační servis je využíván především pro manažerské a seniorní pozice. Obvykle je rozložen do časového období 3-6 měsíců.  Během této doby je účastníkovi přidělen jeho osobní konzultant, se kterým řeší své individuální potřeby. Skupinový outplacement bývá využíván spíše při hromadném propouštění a je obvykle realizován formou workshopů.

Outplacementový servis je vždy připravován na míru jak možnostem zaměstnavatelů, tak i potřebám účastníků, a je součástí celkové strategie plánovaného propouštění.

Benefit i investice

Outplacement bývá někdy chybně vnímán pouze jako nalezení nové práce pro účastníka. Jedná se však o snahu pomoci účastníkovi se profesionálně připravit na vstup na pracovní trh a získat tak konkurenční výhodu k rychlejšímu nalezení nové práce.  Není ale výjimkou, že právě specializovaná společnost zprostředkuje účastníkovi zároveň i novou pozici. Společnosti se zdravou a vyspělou firemní kulturou mají obvykle tento nástroj mezi svými benefity na rozloučenou a využívají ho pro zaměstnance, kteří musí pro nadbytečnost nedobrovolně odejít. Jedná se o podanou ruku ve chvíli nouze, což se nezapomíná. I při propouštění doporučuji společnostem myslet na budoucnost a možný fakt, že se situace může po čase na trhu práce opět změnit a nejen propuštěné zaměstnance budeme potřebovat získat zpět.

Napište nám