Zásady ochrany osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zaškrtnutím souhlasného políčka souhlasím, aby společnost ALTRO Management Consultants  , s.r.o., IČ: 25682504, se sídlem Ohradní 1424/2b, 140 00 Praha (dále jako „správce“) zpracovávala a uchovala Vaše osobní údaje obsažené v CV v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Rozsah, účel a doba zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat a uchovávat v rozsahu nezbytně nutném pro účely výběrového řízení na pozici, o kterou jste projevil zájem a případných dalších pracovních nabídek. Souhlas se vztahuje na předání těchto osobních údajů našemu klientovi v rámci výběrového řízení. Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat a uchovávat v souvislosti s výše uvedeným účelem po dobu 5 let od dne poskytnutí těchto údajů. K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a kteří budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Vezměte prosím na vědomí, že máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím zaslání emailu na adresu: info@altromc.cz.

Napište nám