Recruitment - Expert service

  • V této službě zhodnocujeme stávající profesní kontakty na potenciální zákazníky, které byly navázány v rámci našeho dlouhodobého působení na trhu.
  • Tyto kontakty využíváme pro potřeby našich klientů za účelem rychlého řešení jednotlivých náborových projektů.
  • Proces hodnocení a doporučení kandidátů je u Expert Servisu obdobný jako při procesu Executive Search.
  • Předem dohodnutý honorář je splatný až při uzavření pracovní smlouvy s kandidátem.