Personální audit, Management audit

  • Firemní cíle, strategie a personální obsazení firmy tvoří jeden provázaný celek.
  • Personální audit představuje hloubkovou analýzu lidských zdrojů a personálních procesů. Jeho cílem je nezávislé posouzení využívání stávajícího lidského potenciálu v daném konkurenčním prostředí.
  • Pouze firma, která efektivně využívá sociální a znalostní kapitál svých zaměstnanců, je schopna se přizpůsobit vývoji trhu a udržet si komparativní výhody oproti ostatním společnostem.