Kariérové poradenství

Bilanční diagnostika

Služba je zaměřena na manažery a specialisty, kteří si přejí změnit směr své profesní orientace. Diagnostika spočívá v komplexní analýze klientova odborného a osobnostního potenciálu. Po ní následuje vyhodnocení a definování možností využití dosavadních schopností a získaných zkušeností pro výkon příbuzných povolání a definování schopnosti získat nezbytné dovednosti a vědomosti pro výkon jiného povolání dalším profesním vzděláváním.

Následuje společné vytýčení oblastí zájmů a směrů, kterými by se klient rád ubíral. Další uplatnění je možné buď ve stávající společnosti nebo u nového zaměstnavatele.

Kariérový servis

Služba může navazovat na "Bilanční diagnostiku". Tato služba je určena zejména vrcholovým manažerům a specialistům, kteří z různých důvodů nechtějí otevřeně vstoupit na trh práce, ale mají zájem o získání detailnějších informací o dalších možnostech jejich uplatnění.

Jedná se o velmi úzkou spolupráci, při které společně s klientem definujeme oblast zájmu a směr, kterým by se klient rád ubíral. Následně aktivně monitorujeme trh a vyhledáváme potenciální příležitosti.

Specializované platové studie