Executive Search

Executive Search znamená přímé systematické vyhledávání managementu a odborníků. Aplikuje se tam, kde je pro klienta důležité získat pro své záměry toho nejlepšího kandidáta pro danou pozici, nebo je okruh možných potenciálních kandidátů omezený.

Náš Executive Search proces probíhá v několika fázích:

  • Fáze analytická - Ve spolupráci s klientem detailně analyzujeme požadavky týkající se konkrétní obsazované pozice, jejího zařazení do struktury organizace a to v návaznosti na firemní kulturu a podnikatelské záměry.
  • Fáze vyhledávání - Přímé vyhledávání provádějí naši odborní research konzultanti. V definované cílové skupině systematicky identifikujeme a individuálně oslovujeme potenciální kandidáty na danou pozici.
  • Fáze hodnocení - Pověřený zkušený konzultant individuálně posoudí odborné a osobnostní předpoklady kandidátů zastávat obsazovanou pozici. Následně vypracujeme profily potenciálně vhodných kandidátů a doporučíme je k prezentaci u klienta. Pouze tito kandidáti jsou seznámeni s identitou zadavatele.
  • Fáze prezentace - Vybraní kandidáti jsou za účasti našeho konzultanta představeni klientovi. Oběma stranám, klientovi i kandidátovi, poskytujeme kompletní personálně poradenský servis.
  • Fáze komunikace - Klienta pravidelně informujeme o průběhu celého projektu. V případě potřeby společně s klientem redefinujeme požadovaný profil či cílovou skupinu kandidátů. Úspěšnost vybraného kandidáta sledujeme i po ukončení mandátu.